Bala School of Motoring © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyrsiau Hyfforddiant Trelar a Gwersi Gyrru wedi’w leoli yn Y Bala, Gwynedd. Ffoniwch 07989 033521 nawr i gofrestru!

Hyfforddiant Trelar

Oes angen i chi gymryd y prawf i ychwanegu hawl trelar i'ch trwydded gyrru neu dim ond angen cwrs adnewyddu cyflym, gallwn deilwra cwrs i chi. Oes angen i chi gymryd prawf trelar? Gwiriwch i weld os oes angen i chi gymryd prawf trelar yma: www.gov.uk/towing-with-car Adnewyddu Gall hyn amrywio o ychydig o oriau yn yr iard gan droi ar sgiliau gwrthdroi i ychydig oriau gyrru i gael y teimlad o dynnu trailer eto. Cwrs Hyfforddi Trelar Mae'r cwrs ar gyfer yr ymgeisydd sydd angen cymryd y prawf DVSA. Mae hyn yn cynnwys cyfnod o 2 awr yn yr iard i ymarfer y symudiad gwrthdroi ac ymarfer datgysylltu ac ail-ymglymu, ynghyd â'r cwestiynau diogelwch ynglŷn â'r ôl-gerbyd a'r cerbyd. Darperir nodiadau i'ch helpu i gofio beth mae'r broses yn ei olygu. Dilynir hyn efo hyfforddiant diwrnod ar y ffordd o gwmpas Caernarfon a Bangor er mwyn gwneud siwr bod chi’n gyfarwydd â'r ardal. Ar yr ail ddiwrnod rydym yn dychwelyd i Gaernarfon i cymryd y prawf yn y prynhawn. Mae'r holl hyfforddiant a'r prawf yn cael ei gynnal yn ein cerbyd car tynnu a trelar fan bocs Ivor Williams sy'n cael ei lwytho gyda'r pwysau a bennir gan yr DVSA. Cwrs i Ddau Weithiau mae'n well gan ymgeiswyr ddyblu a gwneud y cwrs gyda ffrind neu gydweithiwr, yn yr achos hwn, byddai'r cwrs yn cael ei ymestyn i 3 diwrnod, byddai'r elfen oddi ar y ffordd yn cael ei ymestyn yn unol â hynny a mi fyddwn ni yn cael 2 ddiwrnod ar y ffordd a dychwelwch am y ddau brawf ar y trydydd diwrnod. I weld pa fformat mae'r prawf yn ei gymryd, edrychwch ar y ddolen DVSA: www.gov.uk/car-trailer-driving test Os ydych chi eisiau gwirio unrhyw agwedd ar y weithdrefn gyrru neu adnewyddu'ch cof, edrychwch ar y cod priffyrdd: www.gov.uk/browse/driving/highway- code-road-safety
© Bala School of Motoring © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Hyfforddiant

Trelar

Oes angen i chi gymryd y prawf i ychwanegu hawl trelar i'ch trwydded gyrru neu dim ond angen cwrs adnewyddu cyflym, gallwn deilwra cwrs i chi. Oes angen i chi gymryd prawf trelar? Gwiriwch i weld os oes angen i chi gymryd prawf trelar yma: www.gov.uk/towing-with-car Adnewyddu Gall hyn amrywio o ychydig o oriau yn yr iard gan droi ar sgiliau gwrthdroi i ychydig oriau gyrru i gael y teimlad o dynnu trailer eto. Cwrs Hyfforddi Trelar Mae'r cwrs ar gyfer yr ymgeisydd sydd angen cymryd y prawf DVSA. Mae hyn yn cynnwys cyfnod o 2 awr yn yr iard i ymarfer y symudiad gwrthdroi ac ymarfer datgysylltu ac ail-ymglymu, ynghyd â'r cwestiynau diogelwch ynglŷn â'r ôl-gerbyd a'r cerbyd. Darperir nodiadau i'ch helpu i gofio beth mae'r broses yn ei olygu. Dilynir hyn efo hyfforddiant diwrnod ar y ffordd o gwmpas Caernarfon a Bangor er mwyn gwneud siwr bod chi’n gyfarwydd â'r ardal. Ar yr ail ddiwrnod rydym yn dychwelyd i Gaernarfon i cymryd y prawf yn y prynhawn. Mae'r holl hyfforddiant a'r prawf yn cael ei gynnal yn ein cerbyd car tynnu a trelar fan bocs Ivor Williams sy'n cael ei lwytho gyda'r pwysau a bennir gan yr DVSA. Cwrs i Ddau Weithiau mae'n well gan ymgeiswyr ddyblu a gwneud y cwrs gyda ffrind neu gydweithiwr, yn yr achos hwn, byddai'r cwrs yn cael ei ymestyn i 3 diwrnod, byddai'r elfen oddi ar y ffordd yn cael ei ymestyn yn unol â hynny a mi fyddwn ni yn cael 2 ddiwrnod ar y ffordd a dychwelwch am y ddau brawf ar y trydydd diwrnod. I weld pa fformat mae'r prawf yn ei gymryd, edrychwch ar y ddolen DVSA: www.gov.uk/car-trailer- driving test Os ydych chi eisiau gwirio unrhyw agwedd ar y weithdrefn gyrru neu adnewyddu'ch cof, edrychwch ar y cod priffyrdd: www.gov.uk/browse/driving/highway- code-road- safety
Cyrsiau Hyfforddiant Trelar a Gwersi Gyrru wedi’w leoli yn Y Bala, Gwynedd. Ffoniwch 07989 033521!